Yin en Yang

De theorie van Yin en Yang gebaseerd op een filosofie uit het klassieke China, is een van de meest fundamentele theorieën van de traditionele Chinese Geneeskunde, Volgens deze theorie is de tegenstelling van Yin Qi en Yang Qi. In het universum bestaan verschillende relaties tussen Yin en Yang, zoals tegenstellingen, ondersteuning, aanval, onderlinge afhankelijkheid en transformatie. Tot de categorie Yang behoren in het algemeen de verschijnselen die dynamisch, extern, opwaarts, stralend en actief zijn of betrekking hebben op functionele activiteit. Daarentegen hebben op verschijnselen die statische, intern, neerwaarts, donker of passief zijn of die betrekking hebben op materiele stoffen tot de categorie Yin. In de traditionele Chinese Geneeskunde worden deze concepten gebruikt om problemen samen te vatten en te verklaren op het vak van anatomie, fysiologie, pathologie, diagnose, preventie, behandeling, enz.

Yin en Yang in je lichaam

Ook in het menselijk lichaam worden Yin en Yang onderscheiden: zo is de bovenkant van het lichaam Yang en de onderkant Yin; de achterkant is Yang, de voorkant is Yin. Yin vrouwelijkeheid ( aarde, koude, het noorden, vochtigheid) symboliseert en Yang mannelijkheid (hemel, warmte, het zuiden, droogte), het zijn echter niet louter tegenstellingen, maar vooral complementaire(elkaar aanvullende)waarden.

De Chinezen ontdekten dat iemand ziek kan worden als het evenwicht tussen Yin en Yang in het lichaam verstoord is geraakt. Het kan zijn dat de balans te veel naar een kant is doorgeslagen, maar ook is het mogelijk dat de stroom van voortdurende verandering ergens stagneert (blokkade).Dat kan door externe omstandigheden komen (bijvoorbeeld het weer), maar door bijvoorbeeld verkeerde voeding, erfelijke eigenschappen of emotionele factoren. Als ziekte een uiting is van een verstoord evenwicht of van stagnatie van de levensenergie, dan kan genezing plaatsvinden door het evenwicht te herstellen.