Vijf Elementen

Wat zijn de vijf elementen?

Dit is een van de belangrijkste theorieën van de traditionele Chinese Geneeskunde. De vijf elementen houden verband met vijf fundamentele stoffen in de natuur, namelijk:

Metaal,Hout,Water,vuur en Aarde, worden gebuikt om eigenschappen en categorieën van stoffen in het universum en hun onderlinge relaties te verklaren. Volgens deze theorie is het hele universum opgebouwd uit deze vijf fundamentele elementen alleen door hun onderlinge interactie kan beweging en verandering van stoffen optreden.

In de Traditionele Chinese Geneeskunde wordt deze theorie gebruikt om pathofysiologische condities van het menselijk lichaam te bepalen, en om richting te geven aan de klinische diagnose en behandeling van ziekten.

Bijv: Lever, Galblaas, Ogen, Pezen en woede behoren allen tot het element Hout. Daarom zijn niet alleen de fysiologie en pathologie van Lever, Galblaas, Ogen, Pezen en woede verbonden met de beweging van Hout, maar ook vormen deze vijf zaken een eenheid. Emotionele woede duidt op problemen van de Lever; pathogene veranderingen van de Pezen houden verband met de Lever en Galblaas, en de pathofysiologische condities van de ogen worden ook met Lever en Galblaas in verband gebracht.

Elk orgaan heeft een partnerorgaan en samen horen ze bij een van de elementen hout, vuur, aarde, metaal of water.

Aarde:      Milt-pancreas/ Maag

Metaal:    Long/ Dikke Darm

Water:     Nier/ Blaas

Hout:      Lever/ Galblaas

Vuur:      Hart/ Dune Darm

Aarde

In de Traditionele Chinese Gezondheidsleer worden de milt en de pancreas als één orgaan gezien. Bij milt/pancreas hoort de maag en samen horen ze bij het element aarde. Een zwakke maag en milt/pancreas uit zich onder andere in depressiviteit en ongeconcentreerdheid.

Metaal

De dikke darm en de longen horen bij het element metaal. Problemen met de dikke darm uiten zich vaak in huidproblemen: acne, eczeem, zweten of jeukende plekken.

Water

Nieren en blaas zijn de organen die horen bij het element water. De nieren zijn een opslagplaats voor energie in het lichaam. Problemen met de nieren uiten zich onder het oog in donkere of opgezette wallen en gebrek aan seksuele lust en angst gevoelens.

Hout

Lever en galblaas vormen samen het element hout, ook wel boom genoemd.

Vuur

Het element vuur hoort bij de organen hart en dunne darm. Alle stoornissen en positieve invloeden die zich in een ander orgaan voordoen, worden door het hart geregistreerd en door middel van de tong zichtbaar gemaakt.

De vijf elementenleer is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunst. Deze leer gaat ervan uit dat als er een orgaan ziek is de andere organen het zieke orgaan helpen. Het gevaar daarbij is dat als het zieke orgaan niet beter wordt ook de helpende organen uitgeput raken waardoor weer andere organen worden aangesproken om te helpen.

Een orgaan kan het ziek zijn uiten door een gebrek aan warmte en energie of door een gebrek aan bloed en lichaamssappen, afhankelijk van de oorzaak van de ziekte.

Om de zieke organen te helpen er weer bovenop te komen kan je voedsel eten dat je weer extra warmte of juist lichaamssappen geeft. Voedingsmiddelen die een neutrale thermische werking hebben, brengen in het geval van gebrek aan warmte en energie juist warmte en in het geval van gebrek aan bloed en lichaamssappen (verhit), verkoeling.

Vijf elementen dieet

In de chinese voedingsleer leert u uw lichaam in een optimale conditie houden en hoe je voeding als kruiden kunt gebruiken. kruiden en Voedingsmiddelen zijn ook sterke medicijnen met hun energie eigenschappen van warmte of koude versterkend of afvoerend. Het selecteren van de juiste voeding voor een bepaald type lichaam of ziekte patroon is een belangrijk onderdeel van het genezingsproces.

De oude Chinezen weten al duizenden jaren dat ze door het eten van uitgebalanceerde voeding gezond tot op hoge leeftijd vitaal konden blijven. De Chinese geneeskunde is van oudsher een preventieve geneeskunde waarbij onder andere voeding werd en wordt gebruikt om het lichaam en de geest in een optimale conditie te houden en ziekten te voorkomen of te genezen. Hun kennis hierover is onvoorstelbaar groot en bewijst al duizenden jaren zijn effectiviteit. Het versterken van het spijsverterings systeem staat hierbij steeds centraal.