Chronische vermoeidheidssyndroom en Fibromyalgie

Chronische vermoeidheidssyndroom (CVS) is de meest voorkomende naam gegeven aan een wisselvallig invaliderende aandoening of  aan stoornissen die in het algemeen gedefinieerd worden door aanhoudende vermoeidheid, die geen verband houdt met inspanning en die niet aanzienlijk verlicht wordt door rust en die wordt vergezeld door de aanwezigheid van andere specifieke symptomen gedurende minimaal zes maanden. CVS kan veroorzaakt worden door een virusinfectie of door bepaalde bacteriën. De aandoening kan ook worden aangeduid als post-virale vermoeidheidssyndroom (PVVS) en wanneer de toestand ontstaat na een griepachtige ziekte, myalgische encephalomyelitis (ME). Symptomen van CVS zijn talrijk. Er kan o.a,. sprake zijn van spier-en gewrichtspijn, cognitieve problemen, chronische – vaak ernstige – mentale en fysieke uitputting bij een persoon die eerder gezond en actief was. CVS patiënten kunnen daarnaast ook last hebben van spierzwakte, overgevoeligheid, orthostatische intolerantie, spijsverteringsstoornissen, depressie, slechte immuunreactie en hart-en ademhalingsproblemen. Meestal zien we lichamelijke pijn, keelpijn en koorts in combinatie met vermoeidheid. Sommige patiënten hebben alleen geestelijke en lichamelijk vermoeidheid zonder de andere symptomen die hierboven genoemd worden. TCM gelooft dat deze vermoeidheid het gevolg is van energie-deficiëntie, zoals bloed-, qi- of yang-deficiëntie. Daarom is CVS goed te behandelen met TCM. Acupuntuur en Chinese kruiden kunnen het evenwicht herstellen.

Fibromyalgie is een syndroom, een herkenbaar constellatie van symptomen van onbekende oorzaak. Het belangrijkste symptoom van fibromyalgie is algehele spierpijn. De meerderheid van de patiënten zijn vrouwen in de leeftijd van dertig tot zestig jaar. Tien tot twintig procent van de mensen met fibromyalgie zijn ernstig verzwakt. Vaak zijn de symptomen: pijn, vermoeidheid en slaapstoornissen. Daarnaast kan er ook sprake zijn van stijfheid, hoofdpijn, aangezichtspijn, buikklachten, prikkelbare blaas, gevoelloosheid of tintelingen, pijn op de borst, cognitieve stoornissen, gevoelig voor vocht. Volgens TCM is fibromyalgie het gevolg van  algemene zwakte van de lever, nieren, milt en het hart, veroorzaakt door emotionele stress, gebrek aan slaap en een  verkeerde voeding. Er is sprake van een verstoord lichaamsritme, m.a.w. het lichaam is uit balans. Een TCM arts neemt een nauwkeurige anamnese af zodat de arts een goed inzicht krijgt in het patroon van de symptomen. Acupunctuur en Chinese kruidengeneeskunde kunnen helpen bij het verminderen van de pijn, verhoging van de energie en het verbeteren van de slaap.